Høringssvar fra Anne-Lise Thorvaldsen

Dato: 23.09.2021

Jeg kan ikke se nødvendigheten av å forlenge de midlertidig smitteværns paragrafene som er nevnt her. Det er ikke sunt for et samfunn å leve slik i lengden, og ønsker ikke en forlengelse. Denne gangen håper jeg dere lytter godt etter hva som er ønskelig i befolkningen og ikke hva som er bestemt på forhånd hos politikerene. Jeg arbeider med bl.a ungdom og ser nå konsekvensen av å leve i et slik samfunn vi gjør nå. Det bør være tungtveiende grunner for å vidreføre de midlertidige reglene, noe jeg ikke ser oppfyller de kravene nå. Ta vekk de usosiale reglene som bryter inn i folks liv på en svært negativ måte i lengden.