Høringssvar fra DoubleT Assers Management LTD, Cayman Islands

Dato: 22.09.2021

Dette er et forslag som åpenbart vil stride mot Grunnloven når det gjelder norske borgeres rett til å fritt ankomme riket. I lys av at covid-19 ikke er en trussel mot folkehelsen og landet er gjenåpnet vil det være et grovt overtramp å fortsatt beholde en slik juridisk bakdør.

Norske borgere som ankommer riket etter gjenåpning vil ikke kunne pålegges noen som helst restriksjoner rundt dette etter Grunnloven uavhengig av hvilke ekstra lover og forskrifter regjeringen måtte ønske å beholde.

Så forslaget synes å være både unødvendig og jurdisk sterkt betenkelig.

Gjenåpning er gjenåpning. Det vil bare skape vanskelige situasjoner i samfunnet når mennesker må hevde sin rett til et fritt liv ved grensepassering. Dette må respekteres.

Forslaget må skrotes.