Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128914

Dato: 15.09.2021

Danmark har erklært at covid-19 etter vaksinering ikke lenger er å anse som en trussel mot folkehelsen grunnet vaksineringens brudd av lenken mellom død/alvorlig sykdom og smitte. Fortsatte smittevernsregler som går lenger enn det som er beredskap for en vanlig influensasesong er ikke lenger legitmt ut i fra et menneskerettslig perspektiv og regjeringen bør her lytte til signaler fra folket og skattebetalerne som ikke ønsker flere inngripende restriksjoner på sine liv med begrunnelse i fare for covid-19. Lytt heller til signaler fra vårt naboland Danmark hvor ting går ganske bra etter å ha gjenåpnet samfunnet.

Nedstengingen av 12.mars 2020 var under helt andre forutsetninger da covid-19 var et ukjent voirus man ikke ante omfanget av og som man fryktet atskillig høyere dødelighet av enn hva som var tilfelle samt at man hverken hadde vaksiner eller behdanling den gangen hvilket man nå har.