Høringssvar fra Sissel Halmøy

Dato: 24.09.2021

En forlengelse av hjemlene for smittevernstiltak i forbindelse med SARS-COV-2 viruset må ikke skje. Tvertimot må de opphøre med øyeblikkelig virkning. Dette på basis av:

- Restriksjonene bryter grunnloven og menneskerettighetene.

- Det finnes ikke nå eller tidligere medisinskfaglige grunner for å ha koronarestriksjonene hjemlet i denne loven:

---Smitte er basert på en feilaktig testmetode som gir så mye som 97% falsk positive svar når det testes bredt i befolkningen.

---Det finnes effektiv medisin som feks Ivermectin for å behandle covid-19. Denne medisinen er ikke blitt gjort tilgjengelig for det norske folket.

--- Det har ikke vært mer press på helsevesenet enn en vanlig influensasesong siden våren 2020. Idag er det få innlagte og få som dør. Svært få.

- Vi har fra før en smittevernslov som er tilstrekkelig.

- Koronalovgivningen kom i stand under stort hemmelighetskremmeri, der dokumentasjon er blitt fjernet. En mildt sagt udemokratisk prosess.

- Det norske folk fulgte anbefalinger og råd fra første dag og trengte aldri noen tvansgmessig gjennomføring ved hjelp av en lov som gir rom for å utdele bøter og annen straff.

- Gjenåpningen skal ikke være betinget av vaksinedekning. Vaksinen hindrer ikke smitte. Det er dokumentert at vaksinen fører til mer død enn covid-19 for de under 40 år, og til flere alvorlige bivirkninger. Vaksinen er ingen tradisjonell vaksine, men et medisinsk eksperiment. Den er kun nødgodkjent - og da under falske forutsetninger, nemlig at det ikke finnes annen medisin. Men det finnes annen medisin: Bl.a. Ivermectin. All denne informasjonen er blitt undertrykket og det norske folket lurt til å la seg vaksinere i den tro at den er trygg og effektiv. Den er ingen av delene. Vaksinen må stoppes umiddelbart.

- Granskning av skadevirkning- og omfang fra vaksiner, samt erstatning for vaksineskader må igangsettes snarest. Legemiddelverket ligger langt etter i behandling av meldte skader, samtidig som milliarder brukes på smittesporing. Det kommer mange historier og meldinger om at helsevesenet forsøker å benekte sammenheng mellom skade og vaksine. Internasjonale topp eksperter innen immunologi, mikrobiologi og virologi har belegg for å hevde at hver vaksine inneholder 100 millioner nanopartikler som kan trenge gjennom alle kroppen barrierer og skape stor skade i mange av kroppens organer samt føre til infertilitet. Spikeproteinene som kroppen via mRNA blir kodet til å produsere fester seg til åreveggene og skaper tromboser/blodpropper ulike steder i kroppen og toksisitet. Vaksinen svekker det generelle immunforsvaret slik at man ikke tåler andre infeksjoner godt, fremskynder kreft og det kan oppstå antistoffavhengig forsterkning (ADE), som er en overdreven og potensielt farlig immunreaksjon. Informasjonen om alt dette er blitt holdt tilbake og lov om informert samtykke derfor brudt. Godkjenning av dette medisinske eksperimentet er en kriminell handling mot menneskeheten og må straffeforfølges.

- Restriksjonene fører med seg en forskjellsbehandling av mennesker på arbeidsplassen og på sosiale og faglige tilstelninger, på grunn av koronapasset. All innenlands bruk av koronapasset må straks stanses. Arbeidgivere som fortsetter å forskjellsbehandle må straffeforfølges.

- Norge må legge press på andre land som krever koronapass at norske borgere ikke ønsker å etterkomme slike krav. Det må gjøres klart at siden vaksine ikke hindrer smitte, så innebærer bruken av koronapasset en diskriminering av norske borgere og at bruken bryter norsk lov.

- Negative konsekvenser på borgernes psykiske og fysiske helse av koronarestriksjonene er store og uoversiktlige. Det må straks nedsettes arbeid for å kartlegge omfanget og igangsette tiltak som kan hjelpe de som er rammet.

- FHI sier i denne høringen at koronalovgivningen bør gjelde alle "allmennfarlige smittsomme sykdommer". Samtidig foreligger en annen høring med frist 1/10 der man ønsker at influensa skal bli meldepliktig med registrering av persondata. Som vi har erfart er terskelen svært lav for hva en "allmennfarlige smittsom sykdom" er i helsemyndighetenes øyne. Dersom ikke disse politikerne og myndighetene stanses vil vi marsjere rett inn i en varig smittevernsdiktatur, der borgernes rettigheter blir knust. Full stans og granskning av foreliggende planer må iverksettes.

- Helsepolitikken i Norge er styrt av avtaler og relasjoner med globale aktører som WHO, EU, og FN, samt World Economic Forum. Det er blitt åpenbart at mange av våre politikere og helsebyråkrater tjener disse organisasjonene foran det å tjene det norske folket. Vi trenger en full granskning og omstrukturering som må berøre alle som har medvirket. Norsk Grunnlov går foran multilaterale avtaler.

-Nok en gang var det kort frist for en viktig høring som gjelder korona. Det har vært taust fra massemedia også, inklusiv fra vår statskanal (finansiert av skattebetalerne selv). Jeg oppfatter dette som bevisst mørkelegging, på linje med sensureringen som har foregått av kritiske røster.

Jeg krever full gjenåpning, øyeblikkelig oppheving av all koronalovgivning og granskning og ansvarliggjøring av de impliserte.