Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet

Dato: 24.09.2021

Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 10. september 2021 om ovennevnte endringer i smittevernloven.

UDI anser at smittevernsituasjonen, og behovet for beredskap ved en eventuell forverring av situasjonen, tilsier at det kan være nødvendig å forlenge de aktuelle hjemlene i loven om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensinger i bevegelsesfrihet mv i smittevernloven, til 1. juli 2022. Ut over dette har UDI ingen konkrete innspill til høringsnotatet.

Vi viser til at siden høringsforslaget i denne omgang ikke foreslår noen andre endringer i smittevernloven eller endringer i covid-19-forskriftens bestemmelser om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat, så har det ikke nye konsekvenser for Utlendingsdirektoratets saksbehandling.