Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109395

Dato: 14.09.2021

Jeg ser ingen grunn til at smittevernloven skal forlenges, og at det er kort høringsfrist og lagt oppunder valgkampen er meget betenkelig. Folk som er vaksinert kan være like mye bærere av viruset, som uvaksinerte. Enkelte forskere mener også at vaksinerte bærer mer virus enn uvaksinerte. Vi kan ikke holde på slik det er gjort for et virus der gjennomsnittlig dødlighet er 82,5 år, og der det ikke er overdødelighet hverken i Norge eller et sammenlignbart land Sverige hvis vi ser på statistikk de siste 5 år som utgangspunkt. Virkemidlene står ikke i samsvar med alvorlighetsgraden. De som er i risikogrupper er "vaksinert" (ny teknologi, mRNA), dermed er det ingenting som tilsier at vi trenger å stenge ned. Virus vil mutere, men svekkes. Dette viruset kan det virke som vi må leve med i en lang periode. Det er feil å snakke om antall smittede, vi må snakke om antall sykehusinnleggelser som er alvorlige. Det er mange bivirkninger og en del dødsfall fra vaksinene. Vaksinene, ifølge WHO, vil ikke ende den pandemien. Vi kan heller ikke sammenligne oss med f.eks USA (mer fedme). Vi er annerledes i Skandinavia både helsemessig og genetisk i mange tilfeller. Ser ingen grunn til å forlenge kontrollen som er helt unødvendig for et virus der de færreste dør av. Jeg er mer bekymret over langtidsvirkningene av nedstengingen (mange barn sliter), selvmord øker, det går utover handel, butikker, privatpersoner, samfunnet, samt langtidsvirkningene av disse "vaksinene". Vaksinene er ikke endelig godkjent, og slik det ligger an, så ser det heller ikek ut som de blir godkjent. Det vaksineres dessuten for første variant av viruset, som nå er for lengst borte. I flere land så er det de vaksinerte som blir innlagt i stadig større grad på sykehus. Nå må frykten avta, dette kan man ikke godta lenger. Nok er nok!