Høringssvar fra Tarjei Theo Flove

Dato: 13.09.2021

Hei, og tusen takk for ønsket om en sunn, frisk og varig god verden for oss alle.

I essens har vi samme ønske.

I metode og nivå av forståelsesfull respekt for de som er annerledes enn oss selv, har vi muligens hatt forskjeller.

Dette er øyeblikket vi begynner å forstå hvordan vi kan sameksistere, uten å tråkke over hverandres rettigheter.

Dette er tiden hvor vi begynner å forstå mer av hva det betyr å være menneske på jorda, og hvilken rolle vi har for oss selv, og våre medmennesker (samt naturen i sin helhet).

Restriksjoner har aldri vært den beste løsningen. Det er å dytte imot det som naturlig utfolder seg, og å fornekte den unektlige friheten iboende alt som fortsatt er levende og vitalt for fremtidig eksistens.

Vi er forskjellige, og det må være noe vi kan stå sammen i kjærlig respekt for.

Dette er også hvorfor vi har fundamentale verdier og relasjonelle sannheter til å lede oss igjennom forvirrende og oppskakende tider, slik som hysteriet om COVID som så mange lot seg bli påvirket og skremt av.

Et av de helligste dokumentene vi har på humanitært nivå, er Menneskerettighetene slik de er anerkjent av De Forente Nasjoner.

Ville du være så vennlig å ta et personlig og oppriktig innblikk i deg selv, og føle etter om disse artiklene/utdragene fra Menneskerettighetene fortsatt klinger sant for deg?

I så fall, spør gjerne deg selv om du er i 100% helhetlig overenstemmelse med den sannheten du vet disse artiklene fremhever.

Handler du i pakt med det vi kollektivt kan være fundamentalt enige om?

Jeg inviterer deg til å være modig:

Hva enn du mener i din kjerne, si det. Vær det. Du er verdt noe, selv hvis du er lik andre, eller er uhyre annerledes.

Vi er ofte begge deler - litt av alle.

..og vi trenger deg, og.

Her er noen av våre samstemte Menneskerettigheter, som vi alle har, og må erkjenne at alle andre har. Ingen er Gud over andre mennesker, når vi står likt i våre menneskerettigheter.

Under hvert sitat fra menneskerettighetene, vil du få presentert en kommentar og/eller spørsmål ment til ettertanke.

Gi deg selv det øyeblikket til å føle etter. Tenk, kjenn, vurder, oppdag.

Det er verdt det.

------

"Artikkel 13.

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land."

- Har COVID-tiltakene erkjent vår rett til å ferdes fritt?

Jeg oppfordrer varmt til å heller gi utdannede oppfordringer, enn å tråkke over våre medmenneskers livsrettigheter igjennom hastetiltak og fryktinitierte krisereaksjoner.

Vi må fortsatt konsultere de evige enigheter vi har blant hverandre, og handle i overensstemmelse med hva som bygger et varig og fredsbevarende fundament.

Informer, ikke dikter.

Hvem vet? Kanskje nok av oss faktisk lytter til fornuft, når den presenteres upartisk med et ønske om å informere, og ikke å kontrollere, "redde" eller "beskytte".

Det er et uttrykk som sier: "The path to Hell is paved with good intentions".

Heller vær god, enn å forsøke å skape godt.

------

"Artikkel 3.

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet."

Personlig søker jeg sikkerheten om at Menneskerettighetene følges, og opprettholdes med viten om ditt personlige moralske ansvar.

Vi har ett til liv og frihet, ikke bare liv.

Frihet er ikke til å rammes inn.

Frihet er til for å brukes. Vi har frihet slik at vi vet verdien av å velge selv, og erfare de naturlige konsekvensene. Disse konsekvensene kan innebære så mangt, men de ekskluderer frihetsberøvelse ved å praktisere fundamentale menneskerettigheter uten overtramp på andres menneskerettigheter (slik som for eksempel artikkel 13).

------

"Artikkel 18.

Enhver har rett til tanke-[...]frihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte [...] tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin [...] tro gjennom undervisning, utøvelse[...] og ritualer."

- Gir COVID-restriksjonene fortsatt retten vår til å gi uttrykk for sin tro gjennom utøvelse?

Vi kommer ikke unna følgende sannhet:

Det er MYE forvirring rundt COVID. Dette forekommer ikke bare i nisjesamfunn med utkantsteorier, men har visst seg både innad og uttad fra de største helseorganisasjonene i verden. Igjennom tid, fra desember 2019 og frem til nå, har vi gått igjennom veldig mange forskjellige tiltak, teorier, og bastante uttalelser fra "autoriteter", som senere viser seg å være feilaktige, eller manglende.

Med andre ord:

Mange fremlegger tro, som fakta.

De fleste fakta er ikke egentlig fakta. Det er synspunkter og meninger basert på forskjellig vitenskapelig- og/eller trosfundament.

Alt dette nevnes her for å opplyse hvor lite vi egentlig vet, og hvor arrogante vi kan være, når vi tror vi vet den eneste sannheten basert på all informasjonen vi har vurdert hittil.

Det er så lite vi faktisk vet.

Enigheter om hvordan vi ønsker å behandle hverandre er et mer varig fundament. Valg bør derfor tas med prioritert hensyn til mellommenneskelige enigheter, slik som - ja, du gjettet det - Menneskerettighetene.

Så; får vi alle lov til å gi uttrykk for vår tro igjennom utøvelse?

Erkjenner du min rett til ferdes fritt etter min egen klokke, og forstår du at det er ting verken du eller jeg forstår om hverandres synspunkt og informasjonsbakgrunn?

Hvordan kan vi med noen selvsikkerhet påstå at vi vet hva som er best for den andre, når vi aldri inkluderte deres unike innsynsvinkel til å begynne med?

Jeg erkjenner din rett til å gi uttrykk for hva enn tro og "viten" du måtte ha, igjennom utøvelse som opprettholder Menneskerettighetene.

Dersom en utøvelse krenker andre sine rettigheter, har vi rt rettssituasjon, der et ulovlig overgrep har forekommet.

Alt til nå kan vi tilgi.

Jeg er i hvert fall villig til å tilgi alle Menneskerettighetsovergrep frem til nå, gjort i godhetens og trygghetens navn.

Fra dette øyeblikket og fremover, trenger jeg at vi igjen går tilbake til Menneskerettighetene som fundament bak hvert eneste valg gjort i og for Norge og vår befolkning.

Kan jeg regne deg med?

Kan jeg stole på din integritet?

Jeg håper så.

------

"Artikkel 21.

1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.

[...]

3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet."

Denne siste artikkelen nevnes for å påminne enhver leser om at det er Deg, elskede medlem av oss, Folket, som har den utøvende kraften og viljen som handles på.

Her står vi, sammen, og hver og en av oss må bli hørt.

Et overtramp over individets rett til å styre sin personlige del av landet, er ikke et overtramp vi kan stå for.

Det er en moderne verden.

Vi har teknologien for at enhver får representere seg selv.

Fremtiden vil vise hvilke fantastiske løsninger vi, Folket, finner enighet i.

Det er mulig å la uenigheter betraktes som mangfold, og dernest skape mange forskjellige lokale enigheter - alt med et fundament i de større, dypere og enklere universelle enighetene:

FNs Menneskerettigheter.

______

Fundamentet vi bygger på, avgjør fremtidens stabilitet.

Bygger vi i strid med hva vi vet i våre hjerter er riktig, brygger vi til ustabilitet - samme hvor midlertidig vårt avvik var fra sannferdig og harmonisk sameksistens. Resultatet vil alltid sjangle, om vi ikke står sammen i våre forskjeller fra bunnen og opp, og toppen og forbi.

Det er få ting alle mennesker er enige om.

Menneskerettighetene er et av de få dokumentene der muligens alle finner seg selv og sin kollektive enighet.

Min oppfordring til deg, kjære medmenneske og leser, er å igjen tørre å stå opp for det vi fundamentalt har enigheter om.

Ikke bryt disse grensene igjen.

Det lover ingen god fremtid om vi ikke bygger på et sterkt, samskapt fundament; et fundament der vi alle er vår unike del av helheten, og hjertelig anerkjenner verdien i de mangfoldige veiene til rom, til sannhet, til hjertet - til hjem.

Du er elsket.

Start med deg selv.

Behandle alle som om vi er like frie som deg.

Vi er deg.

Ingen regjerer over andre, når fundamental frihet og rett anerkjennes.

La oss regjere oss selv, og heller oppfordre andre igjennom eksempel og diversifisert informering.

Alle kortene må på bordet, slik at vi kan se hvilke kort hver og en av oss bør spille.

Tiden er inne for informasjonsfrihet og menneskefrihet, basert i Menneskerettighetene slik de er nå, september 2021.

Med hjertelige hilsner og ærbødig takknemlighet til Deg.

- Theo