Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 237696

Dato: 24.09.2021

Ønsker IKKE forlengelse av covid restriksjoner