Høringssvar fra Bård Thomas Hesvik

Dato: 24.09.2021

Jeg mener at de spesielle smittvernstiltakene IKKE bør forlenges og begrunner dette med at selv om noen mennesker har dødd av dette viruset, er det ikke noe som tilsier at de som er blitt infisert etter den første "bølgen" har hatt særlig alvorlige symptomer. Dette bortsett fra de som også har andre lidelser og som derfor ikke har tilstrekkelig immunforsvar til å motstå infrksjonene som følger av viruset.

I tillegg vil jeg bemerke at om man følger med på verdenssituasjonen vil man se at dette også gjelder det meste av verden for øvrig.

De svært negative følgene av de spesielle smittvernsreglene omfatter også våre barns hverdag og psykiske velvære, landets næringsliv og samfunnet som helhet.