Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126350

Dato: 11.09.2021

Nei Norge trenger ikke forlengelse av den loven. Vaksinering er i full gang, til forventet tid og forventet oppslutning. Det får være nok.
På sykehusene er det god plass til covid-pasienter, dvs det er lave tall på antall innlagte. Og veldig lave tall på antall døde. Og lavere skal det bli når flere får dose 2 av vaksina (hvis den virker da). Covid er ikke farlig nok her i Norge, til å bruke denne loven som gjør så enorme inngrep i folks liv. Slutt nå! Svaret er NEI!