Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 146316

Dato: 11.09.2021

Nei takk. Demokratiske spilleregler er det som må gjeninnføres. Åpen debatt og demokratiets regler må følges.