Høringssvar fra Jan Tore Amland

Dato: 21.09.2021

Vekk med alle midlertidige lover som bryter Grunnloven og menneskerettighetene.