Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 229145

Dato: 24.09.2021

Nei til aktiv smittevernloven