Høringssvar fra Geir Trygve Hovland

Dato: 23.09.2021

Å forlenge tiltaket er direkte uetisk, og kan føre til at makthaverne misbruker dette videre. Det er heller ingen smittsom sykdom der ute som er farligere enn influensa.

Derfor er det heller ingen grunn til å videreføre tiltakene. Denne loven er grunnlovstridig og bryter også med menneskerettighetene. Koronasertifikatet er diskriminerende og fører til et utidig press for å la seg vaksinere med en vaksine som er svært dårlig testet med ingen studier på langtidseffekter.