Høringssvar fra Røros Kommune

Dato: 16.09.2021

Visar til høyringsskriv

Det verkar rimeleg å behalde dei midlertidige forskriftsheimlane i ein utvida men likevel avgrensa periode, all den tid vi ikkje kan vite sikkert korleis pandemien vil utvikle seg gjennom den gitte perioda i 2021-2022.

Svar sendast inn etter drøfting med koronastab i Røros kommune.

Marius Kaland, Konstituert kommuneoverlækjar Røros Kommune.