Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 246342

Dato: 24.09.2021

Det er ikke ønskelig med koronasertifikat. Dette er en vei vårt samfunn ikke bør ta. Hver mann og kvinne bør selv få lov til å bestemme over sin egen helse og skal ikke utpresses med vaksinering for å få lov til å delta i aktiviteer i samfunnet. Menneskerettigheter bør være i sentrum, og ikke kontroll og overvåking.