Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 208637

Dato: 23.09.2021

Stoppa dette. Jeg er totalt emot det. Vi folket krever vår frihet tilbake.