Høringssvar fra Lise Solberg, Amundrudv 138,2770 Jaren

Dato: 15.09.2021

Jeg er sterkt uenig i regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven

Lise Solberg