Høringssvar fra Helse Fonna

Dato: 21.09.2021

Helse Fonna meiner det er rimeleg å behalde dei midlertidige forskriftsheimlane i ein utvida periode.