Høringssvar fra Lars Øyvind Nitteberg

Dato: 13.09.2021

Det fremstår mindre og mindre som om dette handler om helse.

Hadde det dreid seg om Helse, så..

hadde Helsemyndighetene informert Folket om hvordan best ivareta sin egen Helses viktigste verktøy, immunforsvaret. Det har de ikke

hadde man hatt en åpen konstruktiv debatt og ikke utelukkende basert seg på sensur og frykt. Det har de

hadde sykehuskapasiteten blitt oppskalert i henhold til trusselen. Det har den ikke

hadde man ikke stengt ned samfunnet med de åpenbare negative konskvensene dette ville ha for Folkehelsen. Det gjorde de

hadde man ikke eksperimentert med den fremtidge Helsen til barn og unge, med alt det impliserer. Det gjør de

hadde man utforsket alle tenkelige behandlingmetoder, og ikke latt seg styre av en avtale der man velvillig "fraskiver seg retten til slikt". Det gjorde de

hadde man brukt et fornuftig testregimet - hovedsaklig noe som kan avdekke reell sykdom og ikke bare "smittetall". Det gjør de ikke

hadde man ikke "snikinnført" en slikt forslag kun dager før valget, med Valget som dekke. Det gjorde de

Nei, dette dreier seg om politikk og kontroll. Så, vær så snill, avskaff denne galskapen før det går for langt. Historien har mange nok ganger lært oss at det som kun var ment å være "midlertidig" ble permanent; at det som var ment for "Helsens skyld" egentlig var for noe helt annet, og det ikke i den retning Vi, som et samfunn, vil bevege oss i.

Når man ser tilbake på denne epoken i Historien, er det nok mange som vil stille seg spørsmålet 'hvorfor'?