Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 203617

Dato: 11.09.2021

Jeg protesterer mot forlengelsen av unntakstiltakene.