Høringssvar fra Per Christian Hauge

Dato: 24.09.2021

Jeg støtter IKKE en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Sårbare grupper er vaksinert og det er ikke behov for videreføring av denne forskriften. Bruk av karantene og krav om isolering er ekstreme virkemidler. Jeg vil hevde slike forskrifter er med på å forringe våre demokratiske rettigheter.