Høringssvar fra Linda Sedolfsen

Dato: 24.09.2021

Jeg stemmer nei på forlenget tiltak.