Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 869581

Dato: 10.09.2021

Dette må ta slutt nå!

Det går ikke an å leve i frykt for et virus som både har vist seg å ha lav dødelighet OG behandlingsalternativer.

Nok nå.