Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134237

Dato: 11.09.2021

Jeg er imot alt som er nevnt i denne høringen da vi har sett gjennom hele pandemien så langt at den ikke er tilstrekkelig effektiv mot smitte. Den bryter også med den norske grunnloven og har vist seg å skape mer kaos enn nødvendig og gir økt psykisk belastning og er skadelig på folkehelsen.