Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 176714

Dato: 22.09.2021

Jeg er IKKE ENIG i forlengelsen av forskriftshjemlene. De har vært midlertidige nettopp fordi de skulle opphøre etterhvert. Situasjonen er ikke lenger dramatisk som i første fase av pandemien. Å bruke haste frist for å presse igjennom en slik forlengelse et alvorlig brudd på primære demokratiske prinsipper.