Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172045

Dato: 21.09.2021

NEI til snikinnføring av et evigvarende kotona-diktatur !!!