Høringssvar fra Marianne Kvisle

Dato: 23.09.2021

Midlertidig forlengelse må fjernes umiddelbart.