Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 390283

Dato: 12.09.2021

Å forlenge midlertidige forskrifter og i det hele tatt forslå det er rett og slett uhørt. At Myndighetene fortsetter dette spillet og styrer Norge med diktatoriske tendenser etter WEF sin pipe. Og ja vi er mange som vet hva som foregår, for vi har lest oss opp på det dere driver med, hvilket ikke er vanskelig da WEF har lagt det meste tilgjengelig for alle, kåte på sin egen suvrenitet og på å se at folk flest faktisk ikke selv setter seg inn i og undersøker men blindt, naivt og god troende følger det myndighetene forteller dem at dem skal gjøre.

Bare husk at det er også er mange av oss som er våken og som vet, og forstå at det jobbes med å stille til rette alle som er medskyldig i å ta del i og gjennomføre disse drakoniske tiltakene, forandringen av lover og det dem utsetter befolkninge for ved å innføre disse tiltakene med dekke om at det er til ens eget beste og for å få bukt med virus ved å "vaksinere" så mange som mulig som en fasit og eneste løsning på å komme tilbake til en såkalt normal. Det vet vi at ikke vil skje da dette handler om å forandre systemet og innføre et nytt.
Vi er mange og flere våkner hver dag som vet hva dere gjør og vi vet resultatet av tiltakene og av vaksineringen av folket, det er rett ut skadelig og konsekvensene er allerede enorme og vokser hver dag. Bivirkningenene som har kommet fram og som øker for hver dag, som er flere og mer alvorlig enn noen gang tidligere er enorme, dette forsøkes å hysjes ned og bortforklares men det vil komme fram og jo flere som våkner og ser dette, jo flere vil stå i mot.

De samme folkene som sa det var trygt med svineinfluensavaksinen står nå og sier at det er trygt og at alle bør ta denne nye vaksinen, til tross for at ingen av dem vet om den er trygg eller dem vet faktisk at den ikke er trygg og at man fortsatt er bærer av virus, fortsatt kan smitte andre og fortsatt selv kan bli syk men ennå presser man på for at folk skal ta den. Bevisst deler man folket inn i vaksinerte og uvaksinerte, man peker finger på dem som ikke vil ta den og som stiller spørsmål og man feier bort og til og med latterliggjør bekymringen folk har mot denne eksperimentelle genprogramerende innsprøytningen og hva den kan gjøre med kroppen.

Her i dette såkalte demokratiske Norge, hvor denne såkalte friheten der individets valg og bestemmelse over egen kropp, tilsynelatende står sterkt, her hvor ytringsfriheten man så stolt har kjempet for, nå forkastes og folk får beskjed om å gjøre som man får beskjed om. Man får beskjed om at man er egoist dersom man tviler på det som skjer, man blir fortalt at man skal risikere sin egen helse for å tilsynelatende "redde" andre ved å ta en eksperimentell haste godkjent såkalt vaksine, selv om det viser seg at man ikke beskytter noen og man kan fortsatt smitte andre. Man velger altså å stenge ned og innføre karantener, isolasjon, avstand, masker osv osv blant friske folk for å beskytte de utsatte, og slik kjøre alt av økonomi og struktur ad dundas. Dette er ulogisk og man trenger ikke være smart en gang for å forstå at tiltakene faksisk bare utsetter og forlenger det hele.

I Norge har vi en grunnlov og den er gjeldende, at dere ønsker å overstyre, overkjøre den på bakgrunn av virus som nesten ingen blir alvorlig syk av eller dør, er hårreisende. At dere ikke fremmer tiltak om forebygging der sunnlivsstil, inntak av vitaminer, håndhygiene, vær hjemme om syk, og at man ikke gir forebyggende medisinsk behandling som er bevist effektiv, er kynisk og ondskapsfullt og det er statelig omsorgssvikt av folket man er satt til å ta vare på.
At ytringsfriheten i Norge er i ferd med å fjernes og man driver med sensur av motstemmer, av alle som stiller kritiske spørsmål, at man henger ut og ødelegger fagfolk som legger frem forskning som viser annet enn narrativet man ønsker å fremme, at man ikke har åpne plattformer der fagfok åpent kan diskutere resultater og forskning som viser andre resultater, at man har opprettet såkalte faktasjekkere som er alt annet en objektive men som har blitt bestilt og blir betalt av de samme som ønsker å styre narrativet, er hårreisende. At man ikke tør å ha åpne debatter der man går dypere og ikke bare rører en overflate og hvor visse politikere peker finger og gir beskjed om at journalisten ikke må stille slike spørsmål fordi det kan skape forvirring blant folket (en journalist sin oppgave er jo nettopp å stille kritiske spørsmål, å være et talerør for folket mot myndighetene men dessverre blir også disse i stor skala nå betalt for å være et talerør for myndighetene i stedet).

Dette er en tragisk utvikling og er alt annet enn til det beste for Norge og folket.

Til alle politikere vil jeg bare minne om at deres lojalitet skal ligge hos folket og i Norge først og fremst, ikke i/gjennom avtaler inngått i/av/med EU, WEF osv som Norge faktisk ikke er medlemmer av.

Dersom denne høringen går igjennom om man tillater en forlengelse bør alle som stemte for være klar for at når tiden kommer så vil man rettslig bli holdt ansvarlig og man kan ikke gjemme seg bak at man ikke visste eller at man trodde man gjorde det rette, for alle har blitt opplyst og alle vet at tiltakene og denne eksperimentelle sprøyta allerede nå har enorme konsekvenser i negativ forstand og man har vært med på å rasere både økonomi, samfunnsstruktur, arbeidsplasser, helsen til folket, frihet og menneskerettigheter som er grunnleggende for et demokratisk land det både land og menneskene i det lever godt og blomstrer.

Tenk godt igjennom på hvilken side av historien du selv vil være, jobber du for rettferdighet og dem som har minst, eller jobber du for å gagne deg selv og egne interesser.
Hvilken fremtid ønsker du for dine barn og deres etterkommere, friheten og retten til å selv bestemme over egen kropp, frihet og rett til å kunne si sin mening, frihet og rett til å gå på skole og jobbe, handle, gå på konsert, arrangementer osv uten å måtte stemple inn. Eller ønsker du en fremtid der store selskap, organisasjoner, enkelt personer med makt og penger, bestemmer hva som er best for den enkelte og der den enkelte ikke selv har noe den skulle sagt men må gjøre som fortalt eller miste "goder" og blir straffet for å tenke selv og avgjøre hva som er best for en selv. Ønsker du en fremtid der man satser alt på et kort (som feks at alle skal vaksineres, alt elektrifiseres ) uten tanke på konsekvensene dersom dette kortet viser seg feil, og konsekvensene er enorme og vil ta lang tid å rette opp i om det i det hele tatt er mulig.

Myndigheter skal ikke gamble med land og folk, og risikoen her er enormt mye større enn fordelene for folk og land.

Så igjen, på hvilken side av historien vil du være!