Høringssvar fra Thor Bøckman

Dato: 24.09.2021

Koronatiltakene siden 12. mars 2020 har hele tiden blitt begrunnet med at trusselen fra koronaviruset var ekstraordinær. Nå, i september 2021, sier FHI at koronaviruset ikke utgjør en større trussel enn andre luftveissykdommer. Derved finnes det ikke smittevernfaglig begrunnelse for å gi koronaviruset en særstilling lenger og følgelig må dette forslaget forkastes.