Høringssvar fra Katrine Tveiten

Dato: 11.09.2021

Imot alle lovforslag og lover som går i mot grunnloven og menneskerettigheten! Alt som går på å redusere friheten og folks selvbestemmelse er jeg så i mot at jeg ikke kan velge sterke nok ord for å underbygge dette.
Få en slutt på dette nå!