Høringssvar fra Siri Bødal

Dato: 15.09.2021

Dette er jeg fullstendig i mot. Det strider mot menneskers rettigheter og virker fullstendig uforståelig med tanke på smitte. Enda merkeligere blir det når andre land i Europa slipper opp.