Høringssvar fra Endre Raa

Dato: 23.09.2021

Hei

Jeg vil avgi følgende høringssvar;

"Timing" er alt, er det noe som heter. I så måte oppfyller denne høringen alle krav til god timing, dessverre med negativt fortegn.

- Høring lagt ut 10 september, kun 3 dager før Stortingsvalget, og dermed sikret regjeringen seg at dette ikke ble et tema i hverken valgkamp eller avsluttende partilederdebatt den 9 sept.

- Frist på høring, 2 uker.

Uhørt og respektløst, for en høring som foreslår å forlenge bruk av tiltak som IKKE har virket (ref FHI/jan-21), og som har økt forskjellene og motsetningene (polarisering) i den norske befolkningen dramatisk.

Det er IKKE, har IKKE vært og vil IKKE komme til å bli grunnlag for "forlengelse av midlertidige forskriftshjemler".

Hvordan vi skal møte og håndtere sesonginfluensavirus, finnes det allerede egne felles nordiske planer for, vedtatt i 2014.

Ref Sveriges sjefs-epidemolog A Tegnell, som i april -20 uttalte at han var i sjokk da han innså at de øvrige Nordiske land IKKE foretok seg det det var enighet om ved virus-utbrudd, nemlig å;

-Skjerme og ivareta de eldre og personer i risikogrupper, og forøvrig la resten av befolkningen leve sine liv som normalt i skole og i arbeid.

Vil til slutt minne Regjeringen om at det norske folk fortsatt IKKE vet hvilke vurderinger som lå til grunn for at de stengte ned landet vårt 12 mars i fjor. Det har dere nemlig fått innvilget 60 års hemmelighold rundt hva som var "agendaen". Mistenkelig i seg selv.

At dere nå ber om mulighet til forlengelse av tiltak som IKKE virker, og som gir dere mulighet til undergrave alle norske innbyggere sine demokratiske rettigheter som bla bevegelses- og ytringsfrihet, finner jeg meg rett og slett IKKE i.

Nok er nok!

Vh

Endre Raa