Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 243630

Dato: 24.09.2021

Jeg stemmer NEI til Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholkssted under innreisekarantene, samt isoloering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.