Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 883469

Dato: 13.09.2021

Jeg støtter ikke denne høringen. Situasjonen nå understøtter ikke en slik forlengelse. Dersom situasjonen endrer seg, så må det istedenfor settes i verk helhetlige tiltak som myndighetene allerede har blitt orientert om.