Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 260840

Dato: 24.09.2021

Jeg er stetkt imot å forlenge hjemler i smittevernloven.