Høringssvar fra Roar Dehli

Dato: 13.09.2021

I den Norske studien som ble publisert 2. september 2021: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.35.2100793

Der ser man (nedenfor Table 2) at antall smittetilfeller som leder til sykehusinnleggelser er så lav som 1,55% når det gjelder den dominerende Delta-varianten av viruset Sars-Cov-2. Man ser også at kun 5 personer (0.092% av de smittede) døde av covid-19 i tidsrommet 15 april til 15 august 2021, og de var i alderen 75-93 år. To av disse personene hadde underliggende sykdommer. Man ser også at kun 1 UVAKSINERT person døde av Delta-vaianten i denne perioden (0,018% av de smittede). Basert på disse lave tallene kan covid-19 ikke sies å være en samfunnskritisk sykdom, og derfor kan ikke forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 lengre være påkrevet.

Jeg ber om at forlengelsen av midlertidige forskriftshjemler IKKE gjennomføres !!

Vedlegg