Høringssvar fra Patrick wikstrøm

Dato: 24.09.2021

Nei.