Høringssvar fra Birgitte Stokke Brudal

Dato: 11.09.2021

Friheten til folket må komme først! Lover som fjerner menneskerettigheter hører ikke hjemme i et demokrati! NEI til dette lovforslaget!