Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 238335

Dato: 24.09.2021

På bakgrunn av at dødelighetstall for COVID-19 tilsvarer dødeligheten til en middels sesonginfluensa, og at median alder for COVID-19 er 81,5 år vil tiltakene ikke kunne begrunnes medisinsk å kunne opprettholdes.
Regjeringen har satt til sides menneskerettigheter og grunnloven i sin håndtering av COVID-19, uten at man har hatt empirisk belegg for å begrunne at kostnaden av tiltakene, utført med grunnlag i midlertidige forskriftshjemler i regi av smittevernloven, faktisk har nytteverdi. Ei har regjeringen bevilgnet nødvendige ressurser for å studere effekten av tiltakene gjennomført som lockdown, stenging av skoler osv.

Regjeringen har styrt landet etter et ett-måls fokus som har vært ødeleggende på den generelle folkehelsen, mikro- og makroøkonomi, og gitt grobunn for polarisering i samfunnet.

Nå som majoriteten av befolkningen over 18 år har fått tilbud om mRna vaksiner, og personer i sårbare grupper er fullvaksinerte, finnes det ingen empiri som rettferdiggjør at unge friske mennesker skal pålegges innskrekninger i sine grunnleggende menneskerettigheter for en sykdom som ikke lenger kan ses på som samfunnskritisk, og såleder likestilles med influensa.

Det er på tide vi tar tilbake demokratiske prinsipper som ytringsfrihet, respekt av grunnleggende menneskerettigheter og respekt for grunnloven vår, som har vært i skyggen av covid-19 håndteringen siden mars 2019. Vi må ta frem de gode verdiene som samfunnet og grunnloven er bygget på og forsterke disse.

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler er et overtramp på det norske folket og undergraver den innsatsen og dugnadsånden som er opprettholdt.

En forlengelse vil bevitne om en fremtidig mulighet for maktmisbruk - ønske om å segrere befolkningen - ikke overraskende basert på de tiltakene som allerede i gangsatt over et influensa liknende virus. Folket må vises tillit til. Det har vi tross alt fortjent etter innsatsen og tilliten folket har vist regjeringen over tid.