Høringssvar fra Solfrid Jarsve Brekke

Dato: 12.09.2021

Takk for muligheten til å bidra i en høring.

Jeg er sterkt imot nye Corona-restriksjoner og delvis nedstengning av samfunnet.

Det er dårlig for norsk økonomi. Dårlig for skoleelever. Dårlig for menigheter og andre sosiale arenaer.

Jeg vil også benytte anledningen til å si: Barn blir ikke syke av Corona. Det var en skam at regjeringen nektet det norske folk å feire 17. Mai andre året på rad i 2021. Spesielt skammelig var det at flere tusen muslimske og venstreradikale grupper fikk lov til å samle seg foran Stortinget 20. Mai for å markere sitt jødehat. Var ikke Corona smittsomt 20. Mai? Har regjeringen spesielle fordommer imot 17. Mai? Er jødehat noe regjeringen oppfatter som gode holdninger?

Tilbake til saken:

Under andre epidemier, har det vært vanlig å isolere sårbare grupper. Det har ikke vært vanlig å isolere et helt samfunn med friske mennesker, for å forhindre at noen få sårbare personer kan bli smittet og alvorlig syke, for et virus friske mennesker sjeden blir alvorlig syk av. Så hele regjeringens smittehåndtering fremstår som besyndelig.

Noe som er enda mer besyndelig er at medisiner som ivermectin og hydroksyklorokin med sink er blitt forbudt. Hvorfor det? Jeg minner om at hydroksyklorokin har fått Nobel-pris som en god medisin.

Vaksinen derimot, har ikke fått noen Nobel-pris. Den er såpass ny at den ikke er ferdig utprøvet enda på mennesker. Vaksinen vi blir tilbudt er omstridt. Allikevel blir alle nordmenn sterkt anbefalt og nærmest presset til å ta denne vaksinen. Nå virker det som regjeringen ikke lenger stoler på effekten av denne vaksinen. Hvorfor vil regjeringen at det norske folk skal ta en vaksine som de ikke selv stoler på at beskytter mot Sars-Covid-19?

Hvis denne vaksinen er såpass lite effektiv at samfunnet må ha nedstengninger atter en gang, hvorfor trenger vi da Corona-setifikat? Det er en bitteliten logisk brist i regjeringens resonnementet...

Hvis det norske samfunn skal bli rustet til et nytt smitteutbrudd, bør regjerningen få i stand flere intensiv-plasser. Ble det gjort i løpet av perioden 2020-2021?

Regjeringen bør også gjeninnføre de trygge og gode medisinene ivermectin og hydroksyklorokin med sink, og bruke de profylaktisk og under behandling av folk som har blitt syke av Sars-Covid-19.