Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171032

Dato: 21.09.2021

Denne snikinnføringen regjeringen holder på å innføre Ift korona tiltak er jeg, med mange andre fullstendig i mot.