Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 155610

Dato: 19.09.2021

Jeg er imot forlengelse av disse restriksjonene, da de utfordrer den psykiske folkehelsa, folk og selskapers økonomiske situasjon og legger beslag på folks generelle fritid og frihet.