Høringssvar fra Øyvind Berg

Dato: 24.09.2021

Jeg er i mot forslaget og mener det må forkastes i sin helhet, både av faglige, helsemessige og demokratiske grunner.

Barn og ungdom har lidd nok nå. De tåler ikke mer av dette. Alle i risikosonen er vaksinert og for barn/ungdom utgjør ikke viruset noen reell fare. Intet grunnlag for Regjeringen å videreføre tiltakene som foreslås i høringsnotatet.