Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100321

Dato: 14.09.2021

Jeg er sterkt imot denne forlengelsen av de midlertidige forskriftene. Jeg oppfordrer den nye regjeringen til å trekke forslaget