Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 127418

Dato: 15.09.2021

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er uforholdsmessige og i strid med Grunnloven. Vi har f eks verken fått feire jul eller 17. mai under disse coronareglene, heller ikke fått besøke våre kjære på sykehjem eller samles hjemme for å holde kontakten med familien og venner!

Vi har ikke kunnet bevege oss fritt i det hele tatt og det nærmer seg snart 2 år med disse reglene som har variert og endret fasong så en nesten ikke klarer å følge med !

Jeg ser ingen grunn til at helsebyråkratene/myndighetene skal få styre dette lengre uten kontroll fra lovgivers side.