Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103088

Dato: 14.09.2021

Jeg er imot dette. De som ønsker det er fullvaksinerte eller er på god vei til å bli fullvaksinerte. Nå må vi tilbake til normalen.