Høringssvar fra Ketil Jerstad

Dato: 14.09.2021

Ønsker regjeringen virkelig å fremprovosere konflikt?

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse.

Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har bare 2-3 personer dødd av korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus på grunn av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona-tiltakene, kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen.

Et stort NEI til dette forslaget. Ingen som kan rettferdiggjøre nødvendigheten av en slik lovendring.

Lockdown, innskrekelse av bevegelsesfrihet, isolering, utestegning og stigmatisering av uvaksinerte med koronapass gir store samfunnsmessige problemer. Å stenge folk inne koster mer enn vi får igjen.

Statelig kontroll,frarøve folket grunnleggende rettigheter og frihet med tvang og trusler kan ikke være veien å gå og vil kunne skape stor mistillit til regjeringen,politikerne og splittelse i samfunnet.