Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 822102

Dato: 13.09.2021

Jeg sier NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemmel om koronaserfikat, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet!!