Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 24.09.2021

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter departementets forslag. Som påpekt i tidligere høringssvar forutsetter vi at tiltak i forskriften ikke kan vare lenger enn nødvendig, at de skal være medisinskfaglig begrunnet og være tjenlige etter en helhetsvurdering.

Vi viser ellers til tidligere høringsuttalelser, blant annet vedr. koronasertifikat (ref. #DM 1204978_Høring om koronasertifikat-endringer i smittevernloven_10.05.21).